ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 29/11/2020 9:20
  โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2020, 9:53PM
   

  เชื่อมโยงข้อมูลทั้งนิสิตและอาจารย์ เรียบร้อย

   
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  แจ้งการเพิ่มข้อมูลรายวิชาเทอม 2/63
  โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2020, 4:05PM
   

  ระบบเพิ่มข้อมูลของรายวิชาเทอม 2/63 เฉพาะข้อมูลของ อาจารย์เรียบร้อยแล้ว

   

   
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
  ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC
  โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - จันทร์, 19 ตุลาคม 2020, 10:26AM
   

  ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC 
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56jdoIFDPsccVfq_wZCphCsLRRfYHYWo7u10F7ajbEoS80w/viewform