เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการทำยาดมสมุนไพรโดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ