ข่าวและประกาศ

ประกาศเรื่อง การย้ายขึ้นระบบใหม่ ปีการศึกษา 1/2564

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ประกาศเรื่อง การย้ายขึ้นระบบใหม่ ปีการศึกษา 1/2564
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Monday, 21 June 2021, 10:36 AM
 

ระบบ TSU MOOC ทำการย้ายไปยัง TSU MOOC ระบบใหม่ ที่ url : https://moocs.tsu.ac.th/ สำหรับรายวิชาทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในเทอม 1/2564

ยกเว้น รายวิชาของโรงเรียนสาธิต และ รายวิชาเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล