ข่าวและประกาศ

แจ้งเรื่องการอัพเดทโปรไฟล์ในระบบ

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
แจ้งเรื่องการอัพเดทโปรไฟล์ในระบบ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Wednesday, 29 July 2020, 8:58 AM
 

ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณตรวจสอบและแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองในระบบให้เป็นรูปแบบเดียวกันดังนี้
1. ชื่อ-สกุล ขอให้เป็นภาษาไทย ไม่ต้องใส่คำนำหน้า ไม่ต้องใส่รหัสนิสิต ชื่อวิชา
2. Email Address ขอให้ใช้ เป็น รหัสนิสิต@tsu.ac.th เท่านั้น

ทั้งนี้เนื่องจากโปรไฟล์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าวมีผลต่อการ ดาวน์โหลดคะแนนไปใช้ของรายวิชาต่างๆ