ข่าวและประกาศ

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Thursday, 20 August 2020, 1:55 PM
 

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdISMbYLW-MDg9KED0yqkpuxi64ubLNKKUboo3lAF2T4082Ig/viewform