ข่าวและประกาศ

ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Monday, 19 October 2020, 10:26 AM
 

ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56jdoIFDPsccVfq_wZCphCsLRRfYHYWo7u10F7ajbEoS80w/viewform