ข่าวและประกาศ

แจ้งการเพิ่มข้อมูลรายวิชาเทอม 2/63

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
แจ้งการเพิ่มข้อมูลรายวิชาเทอม 2/63
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 24 November 2020, 4:05 PM
 

ระบบเพิ่มข้อมูลของรายวิชาเทอม 2/63 เฉพาะข้อมูลของ อาจารย์เรียบร้อยแล้ว