ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Fri, 16 Apr 2021, 11:16 AM
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Wed, 30 Dec 2020, 10:12 AM
เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 03/12/2020 15.00 Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Thu, 3 Dec 2020, 3:17 PM
แจ้งงดการให้บริการ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Thu, 3 Dec 2020, 1:55 PM
เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 29/11/2020 9:20 Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Sun, 29 Nov 2020, 9:53 PM
แจ้งการเพิ่มข้อมูลรายวิชาเทอม 2/63 Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Tue, 24 Nov 2020, 4:05 PM
ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Mon, 19 Oct 2020, 10:26 AM
ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Thu, 20 Aug 2020, 1:55 PM
แจ้งเรื่องการอัพเดทโปรไฟล์ในระบบ Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
Wed, 29 Jul 2020, 8:58 AM