ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
ศ., 16เม.ย. 2021, 11:16 AM
รายชื่อผู้ประสานงานดูแลการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ TSU MOOC และ Webex Meeting ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
พ., 30ธ.ค. 2020, 10:12 AM
เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 03/12/2020 15.00 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
พฤ., 3ธ.ค. 2020, 3:17 PM
แจ้งงดการให้บริการ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
พฤ., 3ธ.ค. 2020, 1:55 PM
เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 29/11/2020 9:20 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
อา., 29พ.ย. 2020, 9:53 PM
แจ้งการเพิ่มข้อมูลรายวิชาเทอม 2/63 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
อ., 24พ.ย. 2020, 4:05 PM
ขอความร่วมมืออาจารย์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
จ., 19ต.ค. 2020, 10:26 AM
ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
พฤ., 20ส.ค. 2020, 1:55 PM
แจ้งเรื่องการอัพเดทโปรไฟล์ในระบบ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก ผู้ดูแลระบบ สมาชิก 0 ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
พ., 29ก.ค. 2020, 8:58 AM